⚖ Ceza Hukuku

Ceza davalarında öncelikli amacımız aleyhine suç isnadında bulunulan veya suç mağduru olan müvekkillerimizi en yüksek seviyede hukuki korumaya alarak haklarını savunmaktır. Ceza yargılamasında en önemli unsurlardan biri de delillerdir. Müvekkillerimiz lehine olan tüm delilleri savunmamızda en etkili şekilde kullanarak lehimize karar oluşturmak için en yüksek gayreti göstermekteyiz.

Devamını Gör

 

🏢 Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davası, Sözleşmenin feshi davası, Tazminat davası, Kira tespiti ve uyarlanması davası, Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı Toplantı İptali davaları, Müdahalenin Meni davaları gibi çeşitli davalar ofisimizce özenle takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Konut ve İşyeri Kiralama sözleşmeleri gibi...

Devamını Gör

🚸Trafik Kazaları Sonucu Tazminat

Büromuzda, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında meydana gelen kayıp ve zararların en hızlı ve faydalı biçimde giderilmesi ve tazmini; gerek dava, gerek sigorta müzakereleri yoluyla sağlanmaktadır. Sigorta güvencesinin bulunmadığı kazalarda bile Güvence Hesabı gibi kurumlar aracılığıyla kayıp ve zararların giderilmesi mümkündür. Bu konuda uzman ekibimiz ile müvekkillerimizin trafik kazası...

Devamını Gör

💼 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuzda iş hukukuna ilişkin davalar en yüksek verim ile yürütülmekte olup hizmet sözleşmesi, yönetim sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi ve sosyal güvenlik hukuku gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında ve müzakerelerinde hukuki destek verilmektedir. Ofisimizde alacak ve tazminat davalarının...

Devamını Gör

📝 Şirketler Hukuku

Büromuzda, Ticaret ve Şirketler Hukuku'na ilişkin olarak bir çok şirkete danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir. Öncelikli amacımız, müvekkilimiz şirketi tam hukuki koruma altına alarak her bir ticari işleminin sonuçlarını ve problemlerin çözümlerini bilmesini sağlamaktır. Büromuzda; Gümrük davaları, Haksız rekabetin önlenmesi davaları, Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi, Uluslararası ticari...

Devamını Gör

📑 Miras Hukuku

E&B Hukuk olarak, dava konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında tecrübeli ve yenilikçi yapımızla müvekkillerimizin lehine olacak şekilde, Miras Hukuku ile ilgili tüm dava ve işlerde kapsamlı ve süratli şekilde hukuki hizmet sunmaktayız. Büromuzda, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi ve çözüme kavuşturulması, izale-i şüyuu, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, ecri misil, vakıf kurulması...

Devamını Gör

🏛 Aile Hukuku

Büromuzda, Aile Hukuku kapsamında Boşanma, Velayet, Tazminat, Nafaka, Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar, Evlenmenin İptali, Evlenmeye İzin, Mal Paylaşımı, Babalık, Aile Konutu davaları ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Müvekkillerimizin aile yaşantısına ilişkin problemlerinin büromuzda bulunan uzman avukatlarca dava yoluyla veya uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır...

Devamını Gör

📚 İcra ve İflas Hukuku

Avukatlık Ofisimiz, kurumsal, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipoteklerin paraya çevrilmesi ve takibi, ipoteklerin incelenmesi ve teyidi, ipotek tesisi ve fekki, kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların takibi, takiplere ilişkin araştırma ve raporlama yapılması,  her türlü alacak takibi konularında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Avukatlık Ofisimiz, bu alanda yoğun olarak borçluları da temsil etmekte, borç konsolidasyonu ve...

Devamını Gör

🏦 Bankacılık ve Finans Hukuku

Erdil&Büyükgöz Hukuk Bürosu Bankacılık ve Finans Hukuku alanında Günümüz finansal piyasalarında ortaya çıkan zorluklara karşı çözüm üretebilmek için gerekli bilgi donanımına ve öngörüye sahip olup, bilgi teknolojisinden üretime kadar çeşitli sektörlerde gerçekleşen, Ulusal ve Uluslararası finans...

Devamını Gör

📖 İdare ve Vergi Hukuku

Büro olarak, idari yargı ve vergi hukuku alanında uzman kadromuz ile idare hukukunun her alanında müvekkillerimize çözümler sunmaktayız. İdare hukukuna ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları, vergi iptali davaları ve idari işlemlere yönelik itirazlar konusunda ofis olarak müvekkillerimizin lehine olan en etkili hizmeti sağlamaktayız...

Devamını Gör

🔖 Fikri Sinai Haklar Hukuku

Ofisimiz ulusal ve uluslararası şirketlere, markalarının, endüstriyel tasarımlarının, ticari sırlarının ve telif haklarının korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin teknolojik bilimsel ve sınai alanda geliştirdikleri buluşlarına, ticari hayattaki markalarına, eser niteliği taşıyan üretimlerine ilişkin, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları ile...

Devamını Gör

🛒 Tüketici Hukuku

Büromuzda tüketici sıfatı ile hak kaybına uğrayan müvekkillerimizin şikayetleri üzerine tüketici hakları çerçevesinde izlenebilecek hukuki çözümleri tespit ederek uygulamaktayız. Müvekkillerimizi, mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek malın onarımı,  değişimi,  iadesi, uğranılan zararın tazmini gibi hak arama sürecinde temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Satıcı, tedarik eden...
Devamını Gör

 

Son Makaleler

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Avukat  Comments (0)
Özel Boşanma Sebepleri Zina Zina, evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle isteyerek cinsel ilişkide bulunması demektir. Medeni Kanun 161/I’ de “eşlerden biri zina ederse, diğer eş...

Çalışma Arkadaşlarımız

Av. Mehmet Alperen Erdil

Kurucu

Av. Eyüp Büyükgöz

Kurucu

Av. Adnan Şahin

Avukat

Av. Seda Zeytinlioğlu

Avukat

Stj. Av. Sezai Yazıcı

Stajyer