201712.11
0
0

Tüketici Kanunu’na Göre Ürünün Etiket Fiyatı İle Kasa Fiyatının Farklı Olması

Satıcı tarafından reyonlara satılmak üzere konulan bir ürünün etiketinde bulunan fiyat ile kasa fiyatı arasındaki fiyatın farklılık arz etmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 54. Maddesine aykırılıktan dolayı idari işlem yapılmaktadır. Bahse konu kanun maddesinde; tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket…

201710.06
0
0

Karşılıksız Çek İle Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Hamili olunan bir çek için doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılabilmesi mümkündür. Bu durumda borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten 5 gün içerisinde icra mahkemesine itiraz etmemesi ve 10 gün içerisinde ödeme yapmaması durumunda takip kesinleşir. Bu durumda borçlunun banka hesabı, taşınır ve taşınmaz malları, 3. kişilerdeki hak…

201710.06
0
0

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Öncelikle arsa sahiplerinin hukuken faydalanabilecekleri durumlardan söz etmek gerekmektedir. Bu sebeple konu teorik açıdan ele alınmalıdır. Bu durum başlıklar halinde aşağıda açıklanmaktadır. 1.1       Arsa Sahiplerinin İnşaatın Teslim Gününü Beklemeden Sözleşmeden Dönme Hakkı  TBK’nın 473. maddesi arsa sahibinin inşaatın teslim gününü beklemeden sözleşmeyi sona erdirebilme hakkını şu şekilde…