201710.06
0
0

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Öncelikle arsa sahiplerinin hukuken faydalanabilecekleri durumlardan söz etmek gerekmektedir. Bu sebeple konu teorik açıdan ele alınmalıdır. Bu durum başlıklar halinde aşağıda açıklanmaktadır. 1.1       Arsa Sahiplerinin İnşaatın Teslim Gününü Beklemeden Sözleşmeden Dönme Hakkı  TBK’nın 473. maddesi arsa sahibinin inşaatın teslim gününü beklemeden sözleşmeyi sona erdirebilme hakkını şu şekilde…