201710.06
0
0

İş Sözleşmesinin Feshi Ve Hukuki Sonuçları

İşçi ve işveren arasında yazılı bir iş sözleşmesinin bulunması durumunda, sözleşmede işçi lehine olan hükümlerin ve sürelerin göz önüne alınması gerekmektedir. Eğer işçi ve işveren arasında yazılı bir iş sözleşmesi bulunmamakta ise iş kanunu hükümleri göz önüne alınacaktır. İş kanunun 17. Maddesine göre, iş akdinin feshedilmesi istenen işçini hizmet sözleşmesini feshetmek amacıyla gönderilecek bildirim, fesihten;…