201710.06
0
0

Karşılıksız Çek İle Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Hamili olunan bir çek için doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılabilmesi mümkündür. Bu durumda borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten 5 gün içerisinde icra mahkemesine itiraz etmemesi ve 10 gün içerisinde ödeme yapmaması durumunda takip kesinleşir. Bu durumda borçlunun banka hesabı, taşınır ve taşınmaz malları, 3. kişilerdeki hak ve alacakları mevcutsa haciz işlemi yapılabilir ve borçluya fiili hacze gidilebilir.

İkinci bir yol olarak; borçlunun çek tutarı kadar malına ihtiyati haciz koydurmak amacıyla mahkemeye başvurularak ihtiyati haciz kararı alınabilir. İşbu alınan ihtiyati haciz kararı ile icra takibi başlatılarak 10 gün beklemeksizin borçlunun banka hesabı, taşınır ve taşınmaz malları, 3. kişilerdeki hak ve alacakları mevcutsa haciz işlemi yapılabilir ve borçluya fiili hacze gidilebilir. Fakat ihtiyati tedbir kararı almak için mahkemeye başvurulması durumunda çek tutarının %15-20 tutarında nakit veya teminat mektubunun mahkemeye sunulması gerekmektedir.

İşbu iki haciz yolunun farkı; ihtiyati haciz kararının alındığı durumda, borçluya ödeme emrinin gönderildikten sonra haciz işlemi yapmak için  10 gün beklenilmemekte olup ihtiyati haciz kararı alınarak direkt haciz işlemi yapılabilmektedir. Fakat ihtiyati tedbir kararı almak için mahkemeye başvurulması durumunda çek tutarının %15-20 tutarında nakit veya teminat mektubunun mahkemeye sunulması gerekmektedir.  Doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı durumda ise borçlunun mallarına haciz konulması için borçluya ödeme emri gönderilmesi, 5 gün içinde itiraz etmemesi ve 10 gün içeresinde ödeme yapmaması gerekmektedir. İşbu haciz yolunda teminat şartı bulunmamaktadır.

Yanıt ver

Email adresiniz yayınlanmayacaktır tüm alanları doldurunuz. *