201712.11
0
0

Tüketici Kanunu’na Göre Ürünün Etiket Fiyatı İle Kasa Fiyatının Farklı Olması

Satıcı tarafından reyonlara satılmak üzere konulan bir ürünün etiketinde bulunan fiyat ile kasa fiyatı arasındaki fiyatın farklılık arz etmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 54. Maddesine aykırılıktan dolayı idari işlem yapılmaktadır.

Bahse konu kanun maddesinde; tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması gerektiği ve etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanacağı hükümleri yer almaktadır. Aynı kanunun 77. Maddesine göre ise; yukarıda bahsedilen 54. Maddeye aykırılık durumunda her bir aykırı işlem için son düzenlemelere göre 232-TL idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İşbu idari işlemle ilgili 232-TL tutarındaki cezanın satıcıya tebliğinden itibaren bir ay içinde satıcı tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; kanun koyucu, tüketiciyi korumaya yönelik düşüncesini işbu durumda da pekiştirmiş olup ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda etiket fiyatının geçerli olacağını kanunlaştırmıştır. Bunun gibi bir farklılık olması durumunda ise satıcıya yukarıda bahsedilen idari para cezası kesilebilecektir.

Yanıt ver

Email adresiniz yayınlanmayacaktır tüm alanları doldurunuz. *