201802.09
0
0

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA SEBEPLERİ

Özel Boşanma Sebepleri Zina Zina, evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle isteyerek cinsel ilişkide bulunması demektir. Medeni Kanun 161/I’ de “eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir” demekle zinayı bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Şartları Zinanın varlığı için davanın tarafları arasında geçerli bir…

201712.11
0
0

Tüketici Kanunu’na Göre Ürünün Etiket Fiyatı İle Kasa Fiyatının Farklı Olması

Satıcı tarafından reyonlara satılmak üzere konulan bir ürünün etiketinde bulunan fiyat ile kasa fiyatı arasındaki fiyatın farklılık arz etmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 54. Maddesine aykırılıktan dolayı idari işlem yapılmaktadır. Bahse konu kanun maddesinde; tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket…

201710.06
0
0

İş Sözleşmesinin Feshi Ve Hukuki Sonuçları

İşçi ve işveren arasında yazılı bir iş sözleşmesinin bulunması durumunda, sözleşmede işçi lehine olan hükümlerin ve sürelerin göz önüne alınması gerekmektedir. Eğer işçi ve işveren arasında yazılı bir iş sözleşmesi bulunmamakta ise iş kanunu hükümleri göz önüne alınacaktır. İş kanunun 17. Maddesine göre, iş akdinin feshedilmesi istenen işçini hizmet sözleşmesini feshetmek amacıyla gönderilecek bildirim, fesihten;…

201710.06
0
0

Karşılıksız Çek İle Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Hamili olunan bir çek için doğrudan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılabilmesi mümkündür. Bu durumda borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlunun ödeme emrini tebliğ aldığı tarihten 5 gün içerisinde icra mahkemesine itiraz etmemesi ve 10 gün içerisinde ödeme yapmaması durumunda takip kesinleşir. Bu durumda borçlunun banka hesabı, taşınır ve taşınmaz malları, 3. kişilerdeki hak…

201710.06
0
0

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Öncelikle arsa sahiplerinin hukuken faydalanabilecekleri durumlardan söz etmek gerekmektedir. Bu sebeple konu teorik açıdan ele alınmalıdır. Bu durum başlıklar halinde aşağıda açıklanmaktadır. 1.1       Arsa Sahiplerinin İnşaatın Teslim Gününü Beklemeden Sözleşmeden Dönme Hakkı  TBK’nın 473. maddesi arsa sahibinin inşaatın teslim gününü beklemeden sözleşmeyi sona erdirebilme hakkını şu şekilde…