Ceza Hukuku’nun öncelikli amacı, toplumsal düzeni sağlamak ve bireysel çıkarları korumak için düzenlenen yasalar ile belirlenen emirleri ve yaptırımları incelemektedir.

Ceza hukukunda esas olan en temel ilke olan kanunilik ilkesine göre; kanunda yazılı olmayan bir eylem suç oluşturmayacaktır. Eylemin kanunda suç olarak tanımlanmış olması durumunda ise ancak kanunda gösterilen ceza uygulanabilecektir. Bu da hakimin eylemleri suç sayma ve cezalandırma yetkisini sınırlandırmakta ve keyfiliği önlemektedir. Ayrıca bireyler de hangi eylemlerin suç oluşturduğunu önceden öğrenme ve buna göre davranma olanağına kavuşmaktadırlar.

Ceza davalarında öncelikli amacımız aleyhine suç isnadında bulunulan veya suç mağduru olan müvekkillerimizi en yüksek seviyede hukuki korumaya alarak haklarını savunmaktır. Ceza yargılamasında en önemli unsurlardan biri de delillerdir. Müvekkillerimiz lehine olan tüm delilleri toplayarak bu delilleri savunmamızda en etkili şekilde kullanmak için en yüksek gayreti göstermekteyiz.