Avukatlık Ofisimiz, kurumsal, ticari ve bireysel kredilerin takibi, ipoteklerin paraya çevrilmesi ve takibi, ipoteklerin incelenmesi ve teyidi, ipotek tesisi ve fekki, kambiyo hukukundan kaynaklanan alacakların takibi, takiplere ilişkin araştırma ve raporlama yapılması,  her türlü alacak takibi konularında müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Avukatlık Ofisimiz, bu alanda yoğun olarak borçluları da temsil etmekte, borç konsolidasyonu ve tasfiye süreçlerini de yönetmektedir.