Tapu iptal ve tescil davası, Sözleşmenin feshi davası, Tazminat davası, Kira tespiti ve uyarlanması davası, Ortaklığın Giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı Toplantı İptali davaları, Müdahalenin Meni davaları gibi çeşitli davalar ofisimizce özenle takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Konut ve İşyeri Kiralama sözleşmeleri gibi gayrimenkullere ilişkin konularda yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakerelerine katılım ve bu işlemlerden doğan her türlü dava ve danışmanlık hizmeti ofisimizce en iyi şekilde sağlanmaktadır.