Büromuzda iş hukukuna ilişkin davalar en yüksek verim ile yürütülmekte olup hizmet sözleşmesi, yönetim sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi ve sosyal güvenlik hukuku gibi konularda hukuki destek sağlanmaktadır. Toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasında ve müzakerelerinde hukuki destek verilmektedir. Ofisimizde alacak ve tazminat davalarının müvekkillerimiz lehine sonuçlandırılması ve tahsili en hızlı şekilde yapılabilmektedir.