Büromuzda tüketici sıfatı ile hak kaybına uğrayan müvekkillerimizin şikayetleri üzerine tüketici hakları çerçevesinde izlenebilecek hukuki çözümleri tespit ederek uygulamaktayız. Müvekkillerimizi, mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek malın onarımı,  değişimi,  iadesi, uğranılan zararın tazmini gibi hak arama sürecinde temsil ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Satıcı, tedarik eden gibi kişiler ve müvekkil arasında yapılan sulh görüşmeleri ve protokol hazırlanması gibi süreçlerde yer alarak müvekkilin var olan haklarını etkin kullanmasını sağlamaktayız.

En çok görülen uyuşmazlıklardan olan ayıplı mal ya da hizmet sunulmasının sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini, satılan ürünün bozuk veya eksik çıkması, servis sağlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,  garanti yükümlülüğü ile yaşanan uyuşmazlıklar, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, mesafeli satış sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, devre tatil, paket tur, kapıdan satış, tüketici kredisi sözleşmeleri sebebiyle oluşan uyuşmazlıklar, haksız olarak alınan banka dosya masrafı iadesi, kaçak kullanma para cezası, fatura itirazları, inşaat projelerinden daire veya iş yeri alma durumunda sözleşmeye uygun teslim etmeme gibi konularda meydana gelen her türlü tüketici uyuşmazlığına Erdil & Büyükgöz Hukuk olarak çözüm bulmaktayız.